Specialist in aanhuur en aankoop

Hermans Bedrijfsmakelaars is adviseur en intermediair voor kopers en verkopers, huurders en verhuurders, beleggers en projectontwikkelaars. Als adviseur in onroerend  goed voor bedrijfsmatig gebruik onderscheiden wij ons door strategisch advies, adequate vakkennis en een gedegen, planmatige aanpak met als doel om optimaal resultaat en toegevoegde waarde te realiseren om uw behoefte ten aanzien van onroerend goed in te vullen.


Ons plan van aanpak

De inventarisatie

Samen met u inventariseren wij de wensen en eisen waaraan de nieuwe huisvesting moet voldoen. Aan de hand van dit Programma van Eisen maken wij voor u een selectie uit de beschikbare objecten.


De Oriëntatie

Wij bezichtigen met u de geselecteerde objecten, evalueren samen de bevindingen en bespreken de te volgen stappen. Leidraad blijft het Programma van Eisen, waarbij alle relevante gegevens goed worden geanalyseerd.


De onderhandeling

Op basis van prijs-kwaliteitverhouding, maar zeker ook rekening houdend met de actuele marktgegevens, adviseren wij u over prijs en secundaire voorwaarden. Het spreekt vanzelf dat we hierbij ook rekening houden met uitbreidingsmogelijkheden en te verwachten onderhouds- en exploitatiekosten.


De overeenkomst

Naast de praktische zaken komen ook nog de juridische aspecten aan bod. Wanneer het voor u geschikte object is gevonden, leggen wij alle gemaakte afspraken juridisch goed vast. Wij nemen het concept kritisch door en toetsen het aan de actuele regelgeving.


De ingebruikname

Vanzelfsprekend zijn wij aanwezig bij de oplevering van het door u gehuurde of gekochte bedrijfsgebouw. We leggen alles vast in een Proces-verbaal van Oplevering en ingebruikname, zodat later geen onenigheid kan ontstaan tussen u en de tegenpartij.