Een helpende hand

Hermans Bedrijfsmakelaars is adviseur en intermediair voor kopers en verkopers, huurders en verhuurders, beleggers en projectontwikkelaars. Als adviseur in onroerend goed voor bedrijfsmatig gebruik onderscheiden wij ons door kwaliteit van dienstverlening, strategisch advies, adequate vakkennis en een gedegen, planmatige aanpak. Deze full service dienstverlening kunnen wij door onze perfecte voorbereiding en efficiënte aanpak aanbieden voor een zeer verrassend tarief.


We helpen u kiezen

Als ondernemer moet u keuzes maken, belangrijke beslissingen nemen die invloed hebben op u en op uw bedrijf. Een aantal voorbeelden van vraagstukken waarbij wij u kunnen begeleiden zijn:
  • Moet ik nu wel of niet gaan verplaatsen?
  • Wat is voor mij de optimale locatie?
  • Ook kan het gaan om bijvoorbeeld het samenvoegen van twee bedrijven. Dit is een complex en ingrijpend proces, waarbij beslissingen moeten worden bekeken vanuit alle mogelijke invalshoeken.
Een uitgebreide inventarisatie van uw wensen en eisen is de basis van onze oplossing voor uw bedrijf. Samen met u bepalen wij een tijdspad waarbinnen onze taken verricht moeten zijn.
Tijdens het proces is er periodiek overleg om de voortgang en kwaliteit te bewaken. Ook na afronding blijven wij uw aanspreekpunt.


Uw voordeel

Inschakeling van de expertise van Hermans Bedrijfsmakelaars leidt tot de volgende voordelen:
  1. Een gestructureerd en efficiënt proces.
  2. Besparing van veel tijd
  3. Door onze resultaatgerichte en efficiënte aanpak bespaart u al gauw duizenden euro´s courtage door ons zeer verrassende tarief.