Specialist in taxaties

Hermans Bedrijfsmakelaars is adviseur en intermediair voor kopers en verkopers, huurders en verhuurders, beleggers en projectontwikkelaars. Als adviseur in onroerend goed voor bedrijfsmatig gebruik onderscheiden wij ons door strategisch advies, adequate vakkennis en een gedegen, planmatige aanpak.


Ons plan van aanpak

De doelstelling van ons taxatierapport is zoveel mogelijk inzicht verschaffen in alle voor u cruciale beslissingsfactoren. Bij het uitvoeren van taxaties maken wij gebruik van een uitgebreid Plan van aanpak en gaan wij als volgt te werk:


1. De voorbereiding

 • Kadastrale recherche van eigendomssituatie
 • Onderzoek naar bestemmingsplannen en/of structuurvisies
 • Recherche bodemgesteldheid (globale informatie, geen bodemonderzoek)
 • Raadpleging van het uitwisselingssysteem NVM

2. De taxatie

 • Gedetailleerde inventarisatie van basis-gegevens van het object
 • Uitgebreide opname van het object met aandacht voor o.a.:
  • Bouwkundige staat
  • Materiaalgebruik en afwerkingsniveau
  • Maatvoering
  • Verhouding bebouwd oppervlak t.o.v. perceelgrootte
 • Fotograferen van het object en de omgeving
 • Wij spreken met u een deadline af waarop de taxatie gereed dient te zijn

3. De uitwerking

 • Berekenen van de oppervlakte- en inhoudsmaten
 • Uitvoerig vergelijken van marktcijfers en referentiepanden
 • Aangeven van gekozen waarderings-methode
 • Uitwerken van de waardebepaling en verwerken in het rapport
 • Uitgebreide verslaglegging in een overzichtelijk rapport
 • Toelichten van het rapport en beantwoorden van vragen

4. Het resultaat

U kunt rekenen op een professionele aanpak en op een gedegen rapport, voorzien van een uitgebreid rekenmodel. Wij staan ingeschreven in de Kamers Bedrijfsmatig Vastgoed en Wonen van de NRVT en zijn tevens aangesloten bij TMI (Taxatie Management Instituut) en RICS.