Verhuur en verkoop

Hermans Bedrijfsmakelaars is adviseur en intermediair voor kopers en verkopers, huurders en verhuurders, beleggers en projectontwikkelaars. Hier komt een inleidende tekst over dit onderwerp.


Ons plan van aanpak

De voorbereiding

 1. In overleg met u stellen wij de vraagprijs of vraaghuurprijs vast, mede op basis van de getaxeerde waarde.
 2. Alle relevante gegevens voor de verhuur of verkoop van het object leggen wij vast in een gedetailleerde, full colour objectdocumentatie.

De acties

 1. De documentatie gaat naar alle kandidaten en naar alle contacten binnen ons uitgebreide relatie– en cliëntennetwerk.
 2. We zorgen voor een perfecte marketingcampagne die aansluit op het te verkopen of te verhuren object.
 3. Uw object wordt opgenomen in het unieke uitwisselingssysteem van de NVM.
 4. Uw bedrijfsgebouw wordt geplaatst op de volgende, drukbezochte, lokale, regionale en landelijke websites:
  1. www.hermans-bedrijfsmakelaars.nl
  2. www.fundainbusiness.nl
 5. Alle afspraken voor bezichtigingen met kandidaat-huurders of -kopers komen in goed overleg met u tot stand.
 6. Elke kandidaat-huurder of -koper wordt bij de bezichtiging begeleid door een van onze bedrijfsmakelaars.

Het resultaat

 1. Wij brengen u verslag uit van de resultaten van elke bezichtiging en adviseren u inzake biedingen en de bijbehorende condities.
 2. Wij stellen voor u de koopovereenkomst op, of in geval van verhuur de huurovereenkomst, volgens het ROZ-model (Raad Onroerende Zaken) dat voorziet in juridisch gedegen vastlegging van alle afspraken.
 3. Bij verkoop leveren wij vóór het passeren van de transportakte bij de notaris het betreffende pand op.
 4. Bij verhuur vindt oplevering van het object plaats op de ingangsdatum van de huurovereenkomst. In een zogenaamd Proces-verbaal van Oplevering en Ingebruikname wordt de actuele staat van het verhuurde of verkochte pand gedetailleerd weergegeven.
Kortom, u kunt rekenen op een professionele aanpak van A tot Z.